TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ

Elektrik topraklama tesisatı kontrolü yetkili mühendislerimiz tarafından yapılmakta olup,
A tipi muayene kuruluşu olan firmamız tarafından verilen kontrol raporları ve uygunluk belgeleri yasal olarak geçerlidir

Elektrikli cihazlarların, elektrik kaçağı tehlikelerine karşı gövdelerini bakır bir iletken yardımı ile toprağa gömülen topraklama sistemine bağlanması yöntemine dayanır. Bu şekilde cihazda elektrik kaçağı mevcutsa, temas halinde olan kişinin elektrik akımına kapılmasını engelleyerek, akımın direnci daha düşük olan toprağa akmasını sağlayan ve çarpılma tehlikesini engelleyen sistemdir

Toprak özgül direncinin ölçülmesi, Artık akım koruma (RCD) düzeninin kontrolü, Elektrik tesisinin yalıtım direncinin ölçülmesi ve denetlenmesi, Gözle muayene, Koruma iletkenlerinin, ana ve tamamlayıcı potansiyel dengeleme iletkenleri bağlantılarının sürekliliğinin ölçülmesi ve denetlenmesi, Çevrim empedansının kontrolü, Topraklama direncinin ölçülmesi, Beslemenin otomatik kesilip kesilmediğinin denetlenmesi

Topraklama ölçümü, topraklama değerinin mevzuat tarafından belirlenen sınır değerler içinde olup olmadığı belirlemek için yapılır. Eğer ölçülen değerler sınır değerlerin dışındaysa çeşitli düzeltici faaliyetler önerilir. Topraklama ölçümünün en önemli amacı iş güvenliğini yani insan hayatını sağlama almaktır. Elektrikli sistemlerin sağlıklı bir biçimde çalışabilmesi, işletme ve çalışanlarının can güvenliğinin sağlaması amacı ile elektrik topraklamasının yapılması ve en az yılda bir kere topraklama ölçümü ile kontrol edilmesi gerekmektedir

25.04.2013 tarih ve 28628 Sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği ile Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine göre TS EN 60079 standardı kriterlerine haiz yetkili Elektrik Mühendisi tarafından topraklama, yıldırımdan korunma ve elektrik tesisatının yılda bir defa periyodik kontrolü zorunlu hale getirilmiştir.

Neler Yapıyoruz

Elektrik İç Tesisat Denetimi

Topraklama Ölçümü

Çevrim Empedans Ölçümü

Hat Empadansı Ölçümü

Toprak Özgül Direnç Ölçümü

Katodik Koruma Ölçümü

Kaçak Akım Rölesi Testi

Süreklilik Testi

İzolasyon Testi

Faz Sırası Testi

Elektrik Panosu Kontrolü

Kompanzasyon Panosu Kontrolü

Termal Kamera Ölçümü

Yıldırımdan Korunma Tesisatı Muayenesi

Ücretsiz Keşif

Uygulama Yapılacak Alanın Ücretsiz Keşfini Yapıyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaçlarınızı belirliyoruz

Planlama

Keşif işleminden sonra kullanılacak ürün detayları ve fiyatlandırma çalışmaları yapıyoruz

İş Teslimatı

Teklif onayından sonra, uygulamaya geçip, taahhüt edilen süreçte iş teslimatı yapıyoruz