Topraklama neden zorunludur?
25.04.2013 tarih ve 28628 Sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği ile Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine göre TS EN 60079 standardı kriterlerine haiz yetkili Elektrik Mühendisi tarafından topraklama, yıldırımdan korunma ve elektrik tesisatının yılda bir defa periyodik kontrolü zorunlu hale getirilmiştir.