Topraklama Ölçümü nasıl yapılır?
Toprak özgül direncinin ölçülmesi, Artık akım koruma (RCD) düzeninin kontrolü, Elektrik tesisinin yalıtım direncinin ölçülmesi ve denetlenmesi, Gözle muayene, Koruma iletkenlerinin, ana ve tamamlayıcı potansiyel dengeleme iletkenleri bağlantılarının sürekliliğinin ölçülmesi ve denetlenmesi, Çevrim empedansının kontrolü, Topraklama direncinin ölçülmesi, Beslemenin otomatik kesilip kesilmediğinin denetlenmesi