Topraklama Ölçümü Nedir?
Topraklama ölçümü, topraklama değerinin mevzuat tarafından belirlenen sınır değerler içinde olup olmadığı belirlemek için yapılır. Eğer ölçülen değerler sınır değerlerin dışındaysa çeşitli düzeltici faaliyetler önerilir. Topraklama ölçümünün en önemli amacı iş güvenliğini yani insan hayatını sağlama almaktır. Elektrikli sistemlerin sağlıklı bir biçimde çalışabilmesi, işletme ve çalışanlarının can güvenliğinin sağlaması amacı ile elektrik topraklamasının yapılması ve en az yılda bir kere topraklama ölçümü ile kontrol edilmesi gerekmektedir